مدال

مدلهای تعالی سازمانی با الگو‌برداری از شرکتهای موفق دنیا توانسته اند چارچوب مناسبی را برای مدیریت سازمانها در محیط رقابتی ارایه نمایند. ویژگی بارز این مدلها، نوع نگرش به سازمان(کل نگری) است که به مدیریت این امکان را می‌دهد تا ضمن ‌ارزیابی سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با سایر سازمانهای مشابه مقایسه نماید.

• مدال چیست؟

اولین نسخه نرم افزار تعالی در اواخر دهه 90 در حوزه اسکاندیناوی عرضه و بصورت محدود توسط شرکتهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفت. هزینه این نرم افزار حدود یکصد هزار دلار بود. در ایران طی سالهای اخیر نرم افزارهای متعددی در این زمینه تهیه و ارائه گردیده ، لیکن غالب نسخ ارائه شده حوزه خودارزیابی را شامل شده و همه اجزاء مدل را شامل نمی شوند.

تیم اجرایی نرم افزار مدال متشکل از مهندسین نرم افزار و صنایع با بیش از 15 سال تجربه در پیاده سازی و اجرای مدل های تعالی و همچنین بهره گیری از جدیدترین متدهای برنامه نویسی از سال 1393 اقدام به طراحی نرم افزار مذکور نموده و با هدف حذف چالشهای اجرای مدل مذکور در سازمانهای متعالی، بخشهای مختلف نرم افزار را طراحی و اجرایی نمودند.در طراحی این نرم افزار به چند نکته کلیدی توجه ویژه شده است:

 1. توجه به کار تیمی (رویه کارتابل)
 2. توجه به مستند سازی سیستماتیك
 3. توجه به تمامی نکات مدل براساس منطق رادار
 4. تاکید بر تعریف، اولویت بندی، انتخاب و اجرای برنامه های بهبود
 5. تعیین اثربخشی برنامه های بهبود اجراء شده
•برخی از امکانات سامانه مدال:
 • اطلاعات شرکت / سازمان
  • شناسنامه شرکت
  • محدوده شرکت
  • چارت سازمانی
  • مستندات و فرآیندها
  • مسیر تعالی
 • اطلاعات ذینفعان
  • کارکنان
  • شرکای تجاری
  • سهامداران
  • جامعه
  • مشتریان
 • اطلاعات محصولات و خدمات
  • درخت محصوالت
  • درخت خدمات
  • بخش بندی
 • استراتژیها
  • تعریف استراتژیهای اصلی
  • تعریف استراتژیهای فرع
 • الگوبرداری
  • تعریف شریک الگوبرداری
  • الگوبرداری برون شازمانی
 • الزامات تعالی
  • اعضای تعالی
  • تیمهای تعالی
  • دوره ارزیابی
  • رویکردها
  • کارتهای شناسایی توانمندسازها
  • مدلهای تعالی
  • نقشه توانمند سازها
 • خودارزیابی
  • خودرارزیابی به روش پرسشنامه
  • خودارزیابی به روش پروفرما
  • خودارزیابی به روش شبیه سازی جایزه
  •  
 • اظهارنامه
  • تولید پیشن نویس اظهارنامه
  • تولید پیش نویس اظهارنامه 94+
 • پروژه های بهبود
  • تعریف پروژه بهبود
  • اولویت بندی پروژه های بهبود
  • شناسنامه و اجرای پروژه های بهبود
  • تعیین اثربخشی پروژه های بهبود
 • مدیریت جلسات
  • مدیریت برگزاری جلسات
  • مدیریت اعالنهای جلسات
  • مدیریت صورتجلسات
 • گزارشات
  • کارنامه خودارزیابی
  • گزارش بازخورد خودارزیابی
  • نکات غیر کاربردی مدل
  • رویکردهای بدون کارتهای شناسایی توانمند
  • ساز
  • برنامه های بهبود اجرا شده
  • و …..
 • مدیریت عملیات
  • مدیریت سطوح دسترسی کاربران
  • ایجاد کارتابل برای هر کاربر
  • مدیریت گردش کار